skip to Main Content

Sarpsborg bør legges øde!

Sarpsfossen - litografi etter maleri av Joachim Frich (1810 - 1858) fra 1848. Foto: Leif Østby: Østfold i billedkunsten

Sarpsfossen – litografi etter maleri av Joachim Frich (1810 – 1858) fra 1848. Foto: Leif Østby: Østfold i billedkunsten

Da det på 1830-tallet for alvor kom på tale å gjenopprette Sarpsborg som kjøpstad, utløste det heftig motstand i Fredrikstad. Borgerne der fryktet for sin bys fremtidige eksistens. Uroen de følte var så sterk at det gav dem asossiasjoner til den romerske senatoren Cato den eldre: «Den mektige stemme der fordum tonede til karthagienserne over havet, » enn videre formener jeg at Karthago bør legges øde», kan ikke annet enn gjenlyde i våre øren».

Dette er de første setningene på på Svenn Poppes artikkel St. Olavs Vold 9, Borgarsyssel Museums årbok (som ironisk nok utgis annenhvert år.)

Artikkelen «Sarpsborg bør legges øde!» tar for seg den kampen Fredrikstad førte for å forhindre at Sarpsborg skulle gjenoppstå som kjøpstad for 175 år siden og er en spennende og tankevekkende tekst om prosessene som ligger bak det faktum at vi har to byer som ligger så tett – men som likevel oppfatter seg selv som så ulike.

Du kan lese den i St. Olavs Vold 9, som er tilgjengelig hos samtlige bokhandlere i Sarpsborg og på Johnsen Libris i Fredrikstad. Den kan også bestilles direkte her.

Årbokkomiteen allerede godt i gang med arbeidet med jubileumsutgaven som slippes i 2016. Komiteen befinner seg i den fasen der det jaktes på nye gode artikler og artikkelforfattere. Det er allerede mange gode artikler på blokka. Har du forslag til hva en jubileumsutgaven av St. Olavs Vold burde inneholde? Ikke nøl med å ta kontakt med redaksjonsmedlem Christine Haugsten Ellefsen.

Årets årbokkomite består av Ola Jonassen, Svenn Poppe, Oddvar Sørbye, Jarl Morten Andersen, Mona Beate Buckholm Vattekar, Hege Hauge Tofte og Christine Haugsten Ellefsen.

 

Christine Haugsten Ellefsen

Museumspedagog på Borgarsyssel Museum.

Back To Top