skip to Main Content

Saueklipping på Oremosenteret

Foto: Ingrid Brødholt

Nyklipt og litt forvirret. Etter en liten stund fant hun flokken igjen, og da ble alt bra. Foto: Ingrid Brødholt

På Oremo i Degernes bor bonden Gunnar Lilleaasen. Han driver økologisk med sauer og bevaringsverdige norske storferaser, i tillegg til grønnsaker. Han kom med flotte kuer på årets Barn og dyr, og i går fikk jeg komme på besøk til dem for å hilse på kuene og sauene.

Kuene og sauene går sammen på beite, og går fritt ut og inn av en stor åpen låve. Selv om det har regnet mye en stund nå slik at det er blitt mye gjørme ute, har dyra det tørt og fint inne i låven.

Foto: Ingrid Brødholt

Disse to små kalvene heter Odin og Ingrid. Gjett hvem sistnevnte er oppkalt etter! Foto: Ingrid Brødholt

Lilleaasen har funnet ut at når ku og sau går sammen blir det mindre snyltere i dyrenes mager. Snyltere er parasitter som legger egg i gresset der dyr beiter. Dyrene får i seg eggene når de spiser gress, og i magen klekkes eggene. Larvene overvintrer i dyrenes mage og tar næring fra dem. Dette er et utbredt problem, og fører til at sauer må få mye medisin for å ta knekken på snylterne. Ved å la kuer og sauer beite sammen minsker mengden snyltere betraktelig, slik at sauene på Oremo ikke trenger å få så mye medisin. Det er en stor fordel for oss som skal spise sauekjøttet! Det er også en stor fordel for bonden, fordi lammene vokser fortere og oppnår høyere slaktevekt tidligere enn andre lam.

På Oremogården jobber det flere personer med sterke historier og med bakgrunn som rusmisbrukere. Her får de en ny sjanse, og de får vise at de mer enn «bare en narkoman». De blir tatt i mot med åpne armer, og det er lett å se at de trives på gården. Personenes ruskonsulenter er også fornøyde med ordningen.

Foto: Ingrid Brødholt

Klipperen heter Viktor og er fra Ukraina. Han har lang erfaring med sauer. Foto: Ingrid Brødholt

Gården har et eget snekkerverksted, hvor det snekres hagemøbler. I går var det klipping av sauer som sto på programmet, og av noe av ulla skal det lages puter til hagestolene! Sauene på Oremosenteret er av rasene Norsk kvit og Suffolk. Det er også ei søye av den gamle norske rasen med horn. Suffolksauene har svarte hoder og er en britisk kjøttsau. Det er, i følge mange briter, den sauerasen i verden som vokser raskest på ordinær fôring og beite. Det er et stort fortrinn her i Norge, med den korte beitesesongen vi har her sammenlignet med mange andre land. Det er en sauerase som er flink som mor, og på Oremosenteret har de ikke hatt noen kopplam i år.

Saueklipperen heter Viktor og er fra Ukraina, og han har lang erfaring med klipping av sau. Det så veldig lettvint ut når han håndterte sauene, men det er faktisk hardt arbeid! Sauene må legges i bakken bestemt og skånsomt, og de må snus og vendes slik at hele sauen blir klippet. På grunn av alt regnet som har kommet i det siste har sauene fått litt gjørme i ulla, men den vaskes før det blir produsert noe av den. Helt hvit ull selger best, så det er ulla med svarte innslag Oremosenteret skal bruke til stolputene.

Det var spennende å se hvordan kuene som var på besøk hos oss bor, og hvordan saueklipping i stor skala foregår!

 

Back To Top