skip to Main Content

Opplevelser på åtte museer i fire årstider

Østfoldmuseenes mange utstillinger tar oss med på en tidsreise hvor historiene om konger og storfolk, Østfoldingen, arbeidsfolk og levevei blir fortalt. Vi ønsker å gi besøkende ny kunnskap og gode opplevelser. Her er en kort oversikt over våre ulike utstillinger i 2015.


Utstillingen "Langåpent" på Fredrikstad Museum viser konfeksjon og manufakturhandel i Fredrikstad.

Utstillingen «Langåpent» på Fredrikstad Museum viser konfeksjon og manufakturhandel i Fredrikstad.

Langåpent

Sommeren 2015 – sommeren 2017, Tøihuset i Gamlebyen, Fredrikstad Museum

I utstillingen “Langåpent”, i museets første etasje, gir vi et historisk tilbakeblikk på tidlige klesforretninger i Fredrikstad Sentrum. Vi ser på overgangen fra skreddersøm til masseproduserte varer, og hva dette har hatt å si for bedriftene, for kundene og for byen.

Vi setter søkelys på en del dagsaktuelle problemstillinger knyttet til tekstilindustrien. Dårlige arbeidsvilkår og svært lave lønninger er en del av industriens bakside, men også et økende forbruk som fører til miljøbelastninger. Og i lys av en dagsaktuell veskedebatt – hva er prisen av en logo?

les-mer-jul


Vandreutstilling: «Østfolds vakre bunader». Utstillingen vandrer Østfold rundt fra mars til september 2015.

Vandreutstilling: Østfolds vakre bunader

Moss by- og industrimuseum 29.3 – 3.5, Fredrikstad Museum 5.5 – 27.5, Borgarsyssel Museum 28.5-22.6, Haldenvassdragets Kanalmuseum 23.6-12.7, Halden historiske Samlinger 14.7-10.8 og Folkenborg Museum 25.8-14.9.

Utstillingen bygger på den store draktregistreringen som startet opp i 1998, der organisasjonene i samarbeid med Husflidskonsulenten i Østfold registrerte i alt 575 plagg fra fylket.

Draktregistreringen har  munnet ut i to nye rekonstruerte bunader; Herregårdbunad for kvinner, og Smaalenenes Mannsbunad. Disse to, samt flere andre bunader og drakter og en vakker Sølv Brudekrone fra ca. 1765 kan oppleves i utstillingen.

les-mer-jul


Utstillingen «Vi, de privelegerte?» åpner 23. mai

Vi, de privelegerte?

Åpning 23.5. Utstillingen står i fem år.  Halden historiske Samlinger, Fredriksten festning, Østre kurtine og Øvre magasin

23. mai kl. 12.00 åpner Halden historiske Samlingers nye utstilling “Vi, de privelegerte?” i Østre kurtine og Øvre magasin på Fredriksten festning.

Utstillingen er FOR, OM og AV Haldens befolkning og er museets utstilling i forbindelse med Halden bys 350 års jubileum.

les-mer-jul


Odd Skullerud

Odd Skullerud er kjent for å skildre det vakre Østfoldlandskapet.

Odd Skullerud og Anne Langsholt Apaydinli

31. mai – 14. juni på Folkenborg Museum

Anne Langsholt Apaydinli flyttet som barn med familien sin fra Norge til USA. Sammen med ektemannen Odd Skullerud stille de ut sine verk på Folkenborg Museum i en salgsutstilling.

les-mer-jul


Kimono. Foto: Knut Myrer

I Østen stiger Japan opp

Søndag 31.mai: kl 12.00 – 16.00. Fra og med søndag  7. juni;  søndager og onsdager  kl. 12.00 – 16.00  – frem til og med søndag 30. august. Elingaard herregård.

Sommerens utstilling på Elingaard Herregård  er  «I Østen stiger Japan opp»  og er en utstilling som vil vise ulike sider av japansk kultur bl.a gjennom tresnitt, porselen, musikk, blomsterdekorasjoner; ikebana, lakkarbeider og kimonoer. Den kulturhistoriske utstillingen følges av en fotoutstilling av Anne-Stine Johnsbråten – med tittelen  «Good Wife, Wise Mother – Women in Japan».

les-mer-jul


Mylord, prod. i Norge ca. 1880. Foto: Bjørn Høie

Utstilling av hestekjøretøy

Fast utstilling på Folkenborg Museum

Folkenborg viser et stort mangfold hestekjøretøy, som et av få museer i landet. Museets samling av personkjøretøyer inneholder et bredt spekter av typer for sommer- og vinterbruk. I utstillingene i Museumslåven og i Vognhuset kan man blant annet se mylord, karjol, wagonette, kupé, gigg, kjøkkenvogn og landauer, i tillegg til forskjellige sledetyper.

les-mer-jul


Verket Moss. Foto: Espen Nordenhaug

Verket Moss. Foto: Espen Nordenhaug

Fra Moss Jernverk til Peterson Moss

Fast utstilling Verket 20, Moss by- og industrimuseum

I den gamle arbeiderboligen kan du oppleve tidsreisen FRA MOSS JERNVERK TIL PETERSON MOSS og få innføring i dagligliv, arbeidet og industrien gjennom 300 år. I dag er røyken fra pipene borte, området har fått navnet Verket Moss, og det blir lagt planer for en ny bydel.

les-mer-jul


Fotoutstilling om Smaalenene i 1914. Foto: Kari Grindland.

Østfold 1814-1914. Fotoustilling Smaalenenes Amt

Temporær utstilling 13.10.2014 – 1.6.2015, Moss by- og industrimuseum

2014 ble Grunnlovsjubileet feiret for andre gang. Østfold fylkes billedarkiv vil med fotografier vise hva den første 100-årsfeiringen av grunnloven i 1914 la vekt på. Hvordan var det å bo og leve i Østfold i 1914?

les-mer-jul


Linoxtårnet, Helly J. Hansen A/S, Fjellveien 11. Foto: Johan Rynnås, Moss.

Linoxtårnet

Funkis i Moss

Fast utstilling, Moss by- og industrimuseum

Utstillingen bygger på et spennende utstillingskonsept fra mellomkrigstidens Tyskland. Det var spesialdesignet for å vise den moderne abstrakte, nonfigurative kunsten. Vi har gjenskapt det abstrakte arkitekturkabinettet.

les-mer-jul


Glassblåsere, maleri av Jacob Sømme, 1929, foto: Kjell Bertheau Johannessen

Varm og kald ende, Moss Glasværk 1898 – 1999

Fast utstilling, Moss by- og industrimuseum

Utstillingen fokuserer på menneskene som skapte verdiene på Moss Glasværk. De personlige minnene og historiene bærer denne utstillingen. Vi prøver å se 100 års drift på glassverket gjennom øynene til dem som jobbet og levde sine liv der.

les-mer-jul


Møllesteinene i Kloster Mølle, foto: Trine Gjøsund

Vårt daglige brød

Fast utstilling, Moss by- og industrimuseum

Denne utstillingen, som åpnet sommeren 2001, viser glimt fra den stolte mølleindustrien i Moss. I utstillingen er det installasjoner som møllespill, transportbånd, sikter og hånd kverner som er spesielt tilrettelagt for barn.

les-mer-jul


Ovnsplate fra Moss Jernværk, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Moss jernverk

Fast utstilling, Moss by- og industrimuseum

Gamle jernovner er blitt mote. Jernverkene og den første norske industrialiseringen for 250 år siden kommer igjen i fokus, og bilthuggerne som laget formene til ovnsplatene får sin rensessanse. På Borgarsyssel Museum har de flere Mosseovner og noen enkle ovnsplater.

les-mer-jul


Kamyrs kontinuerlige koker, foto: Trine Gjøsund

Cellulose og papir

Fast utstilling, Moss by- og industrimuseum

Cellulose produksjonen i Moss, med den da nyutviklede sulfatprosessen, startet I 1883. I 1898 kom papirproduksjonen i gang. Temautstillingen er et samarbeid mellom Peterson Linerboard og museet, og gir et innblikk i moderne cellulose- og papirproduksjon.

les-mer-jul


Fotballsko, foto: Magne Aasbrenn

Ballen går

Fast utstilling, Fotballmuseet avdeling Fredrikstad Museum

Skrubbsår på knærne? Fotballmuseet, avd. Fredrikstad åpnet høsten 2007 i illustrerende omgivelser på Nye Fredrikstad Stadion. Utstillingen “Ballen går” viser fotballsportens kulturhistorie i Norge, både gjennom gjenstander og en rekke interaktive overraskelser

les-mer-jul


Verktøy fra stenindustri, foto: Roderick Ewart/Østfold fylkes billedarkiv

Hvalers stenindustri

Fast utstilling, Kystmuseet Hvaler

Utstillingene på låven viser tablåer fra miljøet rundt fiskerbonden på Hvaler tidlig i forrige århundre. På Hvaler livnærte man seg både av havet og jorden.
les-mer-jul


Sjøbua, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Sjøbua

Fast utstilling, Kystmuseet Hvaler

Det mest påfallende trekket ved kulturlandskapet langs kysten er sjøbuene. I utstillingen er det innredet en sjøbu der en av giverne selv har plassert gjenstandene omtrent slik de sto i hans egen bu.
les-mer-jul


Sko, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Skomakerverksted og snekkerbod

Fast utstilling, Kystmuseet Hvaler

Sko var både dyrt og vanskelig å lage. Om sommeren gikk derfor de fleste barna uten sko, og mange voksne brukte ”trebånnær”. De var slitesterke og billige å fremstille.
les-mer-jul


Kjøkken, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Skolestua

Fast utstilling, Kystmuseet Hvaler

Gamle Brekke skole, som ligger på Kirkøy, ble oppført i 1849 og er trolig Norges eldste bevarte skolebygning. Bygningen står i dag uinnredet og urestaurert, men deler av interiøret står utstilt her i ”skolestua” på Kystmuseet.
les-mer-jul


Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top