skip to Main Content

Nytt tak legges på Rød Herregård

 

Omlegging av tak Rød Herregård mot syd. Foto: Lillian Nyborg, Østfoldmuseene

I 2009 ble det lagt om tak på sidefløyen over ballsalen på Rød Herregård. Ny skinnende svart glasert teglstein ga et godt inntrykk av hvordan gården hadde tatt seg ut i gamle dager. Dette i stor kontrast til det slitte og avskallete taket vi var vant til å se. For det gamle taket ble lagt om tidlig på 1960-tallet da Rød Herregård ble en stiftelse. Det er delte oppfatninger om hvorvidt det ble brukt gammel eller ny stein den gang. Vi har lenge visst at det er på tide med fornyelse, og i en fagrapport fra 2003 ble det påpekt den dårlige taksteinen som burde skiftes ut i sin helhet. Råteskader i sidebygningen ble reparert for et par år siden, så tiden var absolutt moden for tiltak.

En offentlig bevilgning gjorde det mulig å fornye den ene sidefløyen i 2009, penger til de øvrige takene var det verre med. I samarbeid med fylkeskonservatoren ble det i 2012 gitt tilsagn på midler som i tillegg til godt bidrag fra stiftelsen Rød Herregård, var tilstrekkelige for å sette i gang arbeidet senhøsten 2012, med ferdigstillelse innen sesongstart våren 2013. I disse dager legges teglsteinen på den andre sidefløyen, hovedfløyen tas til sist. Samtidig repareres råteskader, dårlige piper og takrenner etter behov.

Hovedbygningen på Rød er fredet og vi må derfor være ekstra påpasselige med hvilke tiltak som antikvarisk sett kan gjøres. Hovedregelen er minst mulig endring. En arbeidsgruppe bestående av antikvar Murtnes, byggmester Jan Arne Hansen, teknisk leder Rune Mathisen og undertegnede hadde før omleggingen av ballsalfløyen kommet fram til en løsning med bruk av både moderne materialer og tradisjonell kunnskap. Vi ønsket det beste fra fortid og nåtid, basert på skadene vi fant under eksisterende takflater. Takene har et undertak av solid plank lagt over-under. Deretter var det fiberplater for å jevne ut og takpapp utenpå. Så lekter for feste av taksteinen. Det ble avslørt at takpappen var i absolutt siste fase av sin levetid, vi fant sopp/mugg mellom papp og fiberplater og taksteinen hadde mistet så mye glasur at det trakk vann gjennom.

De nye takene
Takene er nå omlagt med nye fiberplater og trykkimpregnerte lekter under for å gi ekstra luftsirkulasjon. Utenpå platene ligger en pustende membran istedenfor takpapp. Lektene over membranen er i furu kjerneved. Til sist ny glasert teglstein, helt lik den gamle. Pustende syntetisk membran er ikke helt nytt. Nylon er kjent fra før krigen, pustende og regntett syntetisk materiale kom på 1960-tallet i forbindelse med utvikling av romdrakter til måneferdene. Fra 1976 ble produktet patentert og solgt kommersielt under merkenavnet Gore-tex. Etter patentets utløp har flere andre fabrikat kommet til. I tillegg til pusteegenskapene er fordelen med membran at den er meget rivefast, i kontrast til pappen som lett kan få skader da den legges. Løsningen vi valgte på Rød er nå brukt ved flere andre offentlige og verneverdige bygg i Østfold.

Mao arbeidet er godt i gang og til våren kan publikum glede seg til å se den vakre herregården med nytt tak både på siste sidefløy og hovedfløyen.

Av Tor Ulsnæs, Østfoldmuseene

 

 

 

Back To Top